zaterdag 31 december 2022

KNSB ronde 5: Overschie 2 - Fianchetto 2 uitslag 3,5-4,5

 Met de op dat moment plaatselijk nog merkbare gladheid kwam het Fianchetto 2 niet slecht uit dat de uitwedstrijd van zaterdag 17 december gespeeld werd in Overschie - voor diverse clubleden was de speellocatie nog dichterbij dan van Fianchetto.

 

Fred kwam meer dan prima uit de opening met een surplus aan activiteit en de eerste uitslag van de middag was zodoende in het voordeel van Fianchetto.

Niet veel later was de partij bij Hans ook in het voordeel van Fianchetto beslist.

Hans had een duidelijk ruimtevoordeel, maar het was zeker nog geen uitgemaakte zaak dat het positionele voordeel zich ook zou vertalen in de uitslag van de partij.

Hier kwam verandering in toen de tegenstander de gefianchetteerde (hoe toepasselijk!) loper op de koningsvleugel besloot te ruilen, waarmee de zwarte koningsstelling fataal verzwakt werd over de zwarte velden en Hans liet er geen gras over groeien.

 

Bart was eveneens met een positionele plus uit de opening gekomen en poogde dit om te zetten in een koningsaanval.

De aanval kwam traag van de grond, mede vanwege het feit dat de tegenspeler -zo leek terecht- koos voor een tegenactie in het centrum.

Bart koos voor een geleidelijke opbouw en wilde eerst het spel van de tegenstander indammen, voordat hij de aanval zou doorzetten.

Na behoorlijke stukkenruil vlakte de aanval af en de zwartspeler werd wat brutaler.

De stelling was inmiddels remiseachtig met ongelijke lopers, een toren aan beide kanten en nagenoeg alle pionnen nog op het bord.

In de grotendeels gesloten stelling viel er voor de torens weinig te halen en de pionnen werden op de kleur van de eigen loper geplaatst.

De tegenstander probeerde met een ver opgerukte ondersteunde vrijpion nog wat te rommelen, maar de maar de ellende buiten (lees: het koude weer) was groter dan achter het schaakbord en een logische remise was het resultaat.

 

Youri kwam met 2 pluspionnen uit de opening na het weerleggen van incorrecte pionoffers.

Het geofferde materiaal leverde een beperkte oogst in de vorm van een kleine voorsprong in ontwikkeling.

Youri speelde vervolgens te veel op safe door de 1e pluspion terug te geven in ruil voor dame ruil en het herstellen van het evenwicht in activiteit om de nog niet gerokeerde koning te behoeden voor een eventuele alles-of-niets aanval.

Hoewel nog steeds gewonnen, werd de stelling er niet makkelijk op wat ook te merken was aan de klok en uiteindelijk ook in de uitslag tot uiting kwam na het tolereren van een doorslaggevend schijnoffer in het eindspel met teruglopende bedenktijd. 

 

Bij Erik zijn positionele partij koos de tegenstander herhaaldelijk voor de minder gunstige manier van terugslaan bij een afruil en zo was het witte voordeel op de 15e zet niets waard. 

In de onderstaande stelling speelde Erik 14...Pxf3+, waarna wit vervolgde met 15. Pxf3? waarna de stelling voldoende in balans was voor een remise.

Echter na 15.Lxf3! had wit groot voordeel behaald. 

Immers, de toren op f5 hangt en blijkt overbelast: na 15... Te5/Tg5 schakelt wit de laatste verdediger van de zwarte f-pion uit - waarna deze frontsoldaat verloren gaat-, terwijl na een verplaatsing van de toren over de f-lijn wit een pion buit zou maken na ruilen op h5.

Het afruilen van het witte paard op d4 is evenmin afdoende voor zwart. 

Hoewel de druk op de zwarte toren is verdwenen, is de zwarte koningsstelling kwetsbaar zonder de zwartveldige loper. 

Bovendien wint wit alsnog materiaal: de kwetsbare pionnen op d5 en f4 staan beide 2 maal in én wit dreigt opnieuw Lxh5 met pionwinst, waartegen zwart geen goede verdediging heeft. 

 Gilles speelde met zwart zijn favoriete zwarte leeuw opening tegen Wil de Gids en kwam goed uit de opening.

De partij kreeg een spannend vervolg... 

Wil begon een paniekaanval met een loperoffer op b5 en later een paardoffer op f7. Gilles had nog niet kunnen rokeren en had nu een zeer open koningstelling en verloor uiteindelijk 4 pionnen tegen een toren.

Deze 'extra' toren stond echter zeer geïsoleerd op de beginplek h8. 

Gilles dacht dat het nodig was om zijn toren op g8 te zetten om de toren niet te verliezen, maar had h5 moeten spelen om de toren vrij te spelen.

De bezetting van veld g8 ging ten koste van de vluchtvelden van de zwarte koning en zonder deze ontsnappingroute had Gilles geen goede verdediging tegen de schaakzetten van de overgebleven toren van Wil.

Remise door zetherhaling was mogelijk, maar Wil bleef op winst spelen en kwam steeds slechter te staan. 

Wil viel in het eindspel de zwarte dame met zijn toren aan, maar Gilles kon op de h-lijn schaak met zijn toren geven en tegelijk de dame van Wil aanvallen. Wil moest de gedekte toren slaan met de dame en Gilles kon met een tussenzet met schaak zijn dame bevrijden van de aanval door de vijandelijke toren. 

Wil kon alleen zijn f-pion tussenplaatsen, maar die kon Gilles op zijn beurt met schaak slaan en Wil stond voor hetzelfde probleem. 

Wil kon daarna alleen zijn toren op g-lijn ertussen zetten en pende hiermee de pion die zijn dame kon slaan, want de koning van Gilles stond ook op de g-lijn. Maar Gilles kon deze toren met schaak uitschakelen en zich ontpennen, wat materiaal won. 

Wil moest de dame nemen en Gilles kon toen ook de vijandelijke dame terugnemen. 

Wil had toen nog wel 3 pionnen meer dan Gilles, maar deze vrijpionnen waren zwak én Gilles had de toren meer nog. 

Deze kon in het spel komen en at deze 3 pionnen op, waarna Wil zijn koning moest omleggen.

 

Marco kwam, net als veel andere Fianchetto spelers, met positioneel voordeel uit de opening en wist ook één pion buit te maken.

Met nagenoeg al het materiaal nog op het bord was de winstvoering in een gesloten positie met een tegenstander zonder zwaktes in zijn stelling nog geen uitgemaakte zaak. 

Het openbreken van de stelling op de koningsvleugel leek de enige kans om tot winst te komen, maar was niet zonder risico aangezien dat de positie van Marco zijn koningsstelling licht zou verzwakken.

Aangezien een remise bij Marco genoeg zou zijn voor winst van Fianchetto, was de tot stand gekomen remise zeker niet ongegrond.

 

Bela stond aan het begin van het middenspel positioneel overwegend, maar in het vervolg liet hij een gunstige offermogelijkheid, waarmee de koningsstelling van de tegenstander zou bezwijken, onbenut. 

Één zet later offerde Bela alsnog op deze manier, maar de tegenstander had met de vorige zet een verdediging ingebouwd en de aanval sloeg niet door.

Na het incorrecte offer was Bela zijn actievere stukkenstand en ruimteoverwicht niet voldoende om de materiële achterstand te compenseren.  

 

Aan het eind van de middag waren de behaalde bordpunten net genoeg voor de eerste overwinning van het seizoen voor het 2e KNSB-team van Fianchetto.

Wordt vervolgd op 11 februari thuis tegen De Zwarte Dame 2...

 

Youri Verlinde

Teamcaptain Fianchetto 2 KNSB

Rating
Rating
Heuvel van den, K.N. (Kris)1564Germeys, B. (Bart)1720½ - ½
Dirks, M.A. (Mario)1537Verlinde, Y. (Youri)16321 - 0
Maarsen, M.A. (Menno)1644Hlavaj, B. (Bela)16361 - 0
Lennep van, C.A.S. (Cor)1552Berg van den, E. (Erik)1617½ - ½
Bothof, D.W. (Dick)1462Dopper, H.A.N. (Hans)15980 - 1
Gids de, W.F. (Wil)1445Deegeling, G.W. (Gilles)15480 - 1
Duist van, R. (Remco)0Zwanenburg, C. (Marco)1418½ - ½
Atmaca, Ö (Özgür)0Gent van, F. (Fred)15430 - 1
Gemiddelde Rating:1534Gemiddelde Rating:15893½-4½

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten