Reglement Competitie en Toernooien '22 / "23

Fianchetto Competities en Toernooien voor het seizoen 2022 - 2023         

 

1.   HUISHOUDELIJKE COMPETITIE

 

Er zijn dit seizoen ca. 30 spelers die regelmatig deelnemen aan de HHC en dat aantal is te gering om met een 2 groepen systeem te starten. Om zowel de sterkere als de minder sterke spelers tegemoet te komen bij de indeling, gaan we dit seizoen spelen met een Voorronde met 1 Groep met alle spelers daarin en daarna een Finaleronde met 2 groepen (afhankelijk van het aantal deelnemers)

 

a. Het begin van de competitie is op 1 september en er zijn dit seizoen 36 ronden, verdeeld over 2 perioden.

b. We starten met een Voorronde met 1 Groep en spelen dan t/m 19 januari 18 ronden Zwitsers, met een minimaal aantal van 9 te spelen partijen.

c. Spelers die het minimaal aantal te spelen partijen niet halen kunnen degraderen, tenzij de wedstrijdleider ob. van hun historische resultaten anders beslist (dit gaat nooit ten koste de promotierechten van geplaatste spelers!)

d. De bovenste helft van de Voorronde Groep vormt de Finale Groep 1 en de overige spelers de Finale Groep 2. De groepen moeten hierbij wel voldoende spelende leden bevatten. (Naar oordeel van wedstrijdleider) Bij onvoldoende opkomst spelen we ook de 2e periode met 1 grote Groep (*)

e. De Finale Groepen spelen wederom 18 ronden Zwitsers met een minimaal aantal (9) te spelen partijen.

f.   Men speelt per periode in principe max. 2x tegen dezelfde tegenstander met verwisseling van speelkleur.

g. Bij minder dan 9 wordt het tekort aan partijen toegevoegd aan de score met 0 punten per partij.

h. De eindstanden van de groepen worden na correctie voor het minimaal aantal (9) te spelen partijen

   opgemaakt op % en daarna op Wedstrijdpunten en vervolgens op SB-punten.

   Bij gelijk eindigen geldt het onderlinge resultaat van de Voorronde en de Finaleronde.

   Tenslotte kan men gedeeld kampioen worden.

e. Het speeltempo is 90 minuten p.p.p.p. +15 seconden per voltooide zet (tijdincrement).

(Als er met een analoge klok gespeeld wordt, bedraagt de speeltijd 105 minuten)

Bij de start van het seizoen worden de spelersgroepen 2x gesorteerd op de Rating en wordt ingedeeld volgens het schema nr. 1 tegen de middelste, enz. en afwisselend de sterkste speler met zwart respectievelijk wit.

Daarna wordt de ranglijst gesorteerd op Scoringspercentage en is de indeling “Zwitsers” (1-2, enz.)

Bij een oneven aantal spelers is de laagst geplaatste speler of een vrijwilliger maximaal 1x vrij en krijgt, als hij dat wenst, hiervoor direct en definitief 0,5 punt toebedeeld

(*)

Bij geen opsplitsing in 2-groepen spelen we 2 perioden van 18partijen en blijven de resultaten behouden.

Winterkampioen is dan diegene met het hoogste % en minimaal 9 partijen na 18 ronden

Na 36 partijen dient men minimaal 18 partijen (eventueel na correctie met 0 pt. per partij) gespeeld te hebben om clubkampioen te kunnen worden.

De beslissing:1 of 2 groepen is afhankelijk van het aantal deelnemers en zal z.s.m. gemaakt worden.

 

 2. Interne Beker “Knock Out”

 

a. De start is in principe op de laatste donderdag in september.

   Indeling met loting voor tegenstander en speelkleur, met een afvalsysteem zoals bij tennistoernooien

   32, 16, 8, 4, 2. spelers. Bij minder dan 32 deelnemers krijgt een zodanig aantal van de sterkste

   Spelers een Bye, dat er voor de 2e ronde 16 spelers overblijven.  Aantal Bye =32 - aantal deelnemers

    In dat geval wordt er tussen deze 16 spelers opnieuw geloot voor tegenstander en speelkleur.

b. Alle partijen worden gespeeld over 2 Rapid partijen van 30 minuten p.p.p.p. + 10 sec./zet.              (Analoge klok 40 minuten)

c. Door loting wordt voor de eerste partij de kleurverdeling bepaald; vervolgens wisselen de kleuren.

Er bestaat geen plicht om te noteren.

d.  Als er een beslissing nodig is, speelt men 2 snelschaakpartijen met 5 minuten p.p.p.p.+ 2 sec/zet

   (Loten om de kleur).

Als de stand na 2 snelschaakpartijen weer gelijk is speelt men een Armageddon partij met 5 minuten voor wit en 4 minuten voor zwart en beide + 2 sec./zet (wederom loten om de kleur).

Wit moet deze Armageddon partij winnen om door te bekeren. Bij remise bekert zwart verder.

e. Alle wedstrijden worden in principe gespeeld op de vastgestelde datum (zie jaar agenda en speelschema).

   Als een speler verhinderd is, dient men minimaal 1 dag voor de speeldatum een nieuwe datum met zijn tegenstander af te stemmen en de wedstrijdleider hierover te informeren.

   Als een speler zich niet tijdig afmeldt en/of niet verschijnt op de afgesproken data, gaat de tegenstander

   (Indien deze zich wel aan de afspraken heeft gehouden) automatisch naar de volgende ronde.

   Beide spelers hebben 1x het recht de speeldatum te verzetten.  Daarna wordt geloot wie verder bekert.

 

3. KNSB - competitie

    Externe competitie, ingedeeld in meerdere klassen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

    Gesloten competities (diagram per groep) op 9 zaterdagmiddagen per seizoen

 Het speeltempo wordt aangegeven door de KNSB (dit seizoen: 40 zetten in 90 minuten + 30 minuten voor de rest van de partij met een bijtelling van 30 seconden per zet vanaf zet 1).

Notatie is verplicht tot het einde van de partij

 

4. RSB – competitie

    Externe competitie wordt ingedeeld in meerdere klassen van de Rotterdamse Schaak Bond.

    Gesloten competities (diagram per groep)

 Het speeltempo wordt aangegeven door de RSB (dit seizoen: 90 minuten p.p.p.p. en vanaf de start van

 de partij krijgt men er 15 seconden per voltooide zet bij. (Tijdincrement)

     

Toernooien:

5. Oliebollentoernooi

       Open toernooi op basis van inschrijving.

 2 klassen met ieder x (x = afhankelijk van aantal deelnemers) groepen van 7 deelnemers

 (Diagram per   groep). Voorronde en eindronde. Indeling op basis van de KNSB-rating

 Speeltempo: snelschaken, 5 minuten p.p.p.p.

 

6. Snelschaaktoernooi tijdens Jaarfeest

 Intern toernooi op basis van inschrijving medio april.

 Indeling op locatie in drie A - groepen (clubrating > 1675) en drie B - groepen (rating < 1675)

 De winnaar van de B- groep van vorig seizoen en sterker ingeschatte spelers met een rating <1675   worden ook in de A-groep ingedeeld. Voorronde en eindronde voor de A en B-groepen volledig gescheiden. Speeltempo: 5 min. p.p.p.p.+ 2 sec./zet.

 

7. Zomeravond 9 ronden Rapid toernooi met 2 Subgroepen

De indeling van de subgroepen vindt plaats op basis van de Club Rating en het resultaat van de spelers in dit toernooi in het vorige seizoen. Het is een open toernooi op basis van inschrijving.

    3 speelavonden in juni. 3 partijen per avond.

Bij de start van het toernooi worden de spelersgroep 1-malig gesorteerd op de actuele Clubrating en wordt ingedeeld volgens het schema nr. 1 tegen de middelste, enz. en afwisselend de sterkste speler met zwart respectievelijk wit.

   Daarna wordt de ranglijst gesorteerd op Scoringspercentage en is de indeling “Zwitsers” (1-2, enz.)

   De subgroepen dienen uitsluitend voor het opmaken van de eindstand. Er wordt als 1 groep ingedeeld bij

   het spelen.                                          

   Er is een A en een B kampioen op basis van de subgroepen

Speeltempo: Rapid, 20 minuten p.p.p.p. + 5 sec./ zet. (Analoge klok 25 minuten p.p.p)

 

PS:

Vanwege het tijdincrement wordt in principe met een digitale klok gespeeld.

(Tenzij beide spelers de voorkeur geven aan de analoge klok).

De Bonustijd (tijdincrement) komt erbij voordat de klok start.

 

8. Rapid toernooi tijdens thuiswedstrijden van de Fianchetto KNSB-teams op zaterdagmiddagen   

Op deze zaterdagen wordt er bij voldoende belangstelling vanaf 13 uur Rapid gespeeld met een tempo van 30 minuten p.p.p.p. + 10   sec./zet extra (Increment). Met de analoge klok wordt 40 minuten gespeeld.

Men kan per middag 1, 2 of 3 partijen spelen en men behoeft niet alle data te spelen.

Aanmeldingen tot 19 uur op de vrijdag voor de speeldag bij hansdopper@upcmail.nl

 Of mobiel via 06-2484.8655

In bijzondere gevallen (zoals een geringe opkomst) beslist de wedstrijdleiding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten