DGT-2000 en XL Instructie

 Zet de DGT-2000 aan (on/off- knop onderkant van de klok) Zie ook de voetnoot PS:
 01.  Druk op +1 knop tot het nummer 23 verschijnt en druk dan op de OK-knop.
02.  Druk op +1 knop tot het cijfer 1 verschijnt [= aantal uren] en druk op de OK-knop.
03.  Druk op +1 knop tot het cijfer 3 verschijnt [= aantal tiental-minuten] en druk op de OK-knop.
04   Druk op +1 knop tot het cijfer 0 verschijnt [= aantal minuten] en druk op de OK-knop.
05     Er verschijnt een display waar de seconden gezet moeten worden.
06.    Zet beide cijfers op 0 op boven beschreven wijze.  Druk op de OK -knop.
Herhaal de stappen 2 t/m 6 voor het rechterdisplay en stel daarna bonusseconden (increment) in.
07.  Het linker cijfer knippert op 0. Druk op de OK-knop.
08. Druk op +1 knop en cijfer 1 verschijnt [= aantal tiental-seconden] druk op de OK-knop.   
09. Druk op +1 knop 5 verschijnt [= aantal seconden extra]. Druk op de OK knop.
Herhaal de stappen 7 /m 9 voor het rechterdisplay
Druk op de OK - knop tot in beide displays 1:30 staat.
De klok gaat lopen zodra de Start/Stop - knop ingedrukt wordt.
PS: Bij sommige klokken zijn de laatste FISCHER - instellingen behouden en staat bij item 02 direct al 1:30 in beide vensters. Dan hoef je alleen nog op de OK knop te blijven drukken.
Hierbij wel controleren of de extra seconden per zet op 15 staan en zo nodig aanpassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Zet de DGT-XL aan (on/off - knop onderkant van de klok) Zie ook de voetnoot PS:
 01.  Druk zo nodig op de - knop tot het nummer 00 verschijnt en dan op de OK-knop (rechts).
 02. Kies op de bovenste rij m.b.v. de +/- koppen FISCH en druk op de OK-knop
0     03. Druk op +1 knop tot het cijfer 1 verschijnt [= aantal uren] en druk op de OK-knop
       04  Druk op +1 knop tot het cijfer 3 verschijnt [= aantal tiental-minuten] en druk op  OK-knop .
       05Druk op +1 knop tot het cijfer 0 verschijnt [= aantal minuten] en druk op de OK-knop.
       06.  Er verschijnt een display waar de seconden gezet moeten worden. 
       07.  Zet beide cijfers op 0 op boven beschreven wijze.  Druk op de OK-knop
       Herhaal de stappen 3 t/m 7 voor het rechterdisplay en stel hierna de bonusseconden in.

       08.  Het linker cijfer knippert op 0. Druk op de OK-knop.
       09. Druk op +1 knop tot het cijfer 1 verschijnt [= aantal tiental-seconden] druk op de OK-knop.
       10. Druk op +1 knop tot het cijfer 5 verschijnt [= aantal seconden extra]. Druk op de OK - knop   .
     Herhaal de stappen 8/m 10 voor het rechterdisplay   
     Druk op de OK-knop tot in beide display 1:30 staat.
     De klok gaat lopen zodra de Start/Stop – knop (middelste knop) ingedrukt wordt.

     PS: als Fisher-tempo behouden is
     Bij sommige klokken zijn de laatste instellingen behouden en staat voor item 02 direct al 1:30 in
     beide displays en knippert de FISCH - instelling. Dan hoef je alleen nog op de OK -  knop (rechts)
     te blijven drukken tot in beide displays weer 1.30 staat. 
     Hierbij wel controleren of de extra seconden per zet op 15 staan en zo nodig aanpassen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten