PRIVACYVERKLARING
Privacyverklaring schaakvereniging Fianchetto te Schiedam


1. Introductie

Schaakvereniging Fianchetto aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) onder nummer 140015 is de beheerder van de website www.sv-fianchetto.nl en het cluborgaan J’adoube.

De Vereniging respecteert de privacy van u en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging hecht aan de naleving van de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geĆÆdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. Op de website worden geen adres/contactgegevens/geboortedata van leden vermeld, maar alleen namen en foto’s (in bv. de uitslagen en wedstrijdverslagen).
Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·       Het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, incl. maar niet beperkt tot

                   i.       Om contact met u te kunnen opnemen;

                  ii.       Om u informatie te sturen;

                 iii.       Het organiseren van schaakwedstrijden;

                 iv.       Het bijhouden van uitslagen en standen;

                  v.       Het faciliteren van deelname aan schaakwedstrijden.

·       Het bijhouden van een ledenadministratie;

·       Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

·       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bestuursleden van de Vereniging en met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond ("KNSB").
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt u dit melden bij de Secretaris van de Vereniging, wiens naam en telefoonnummer vermeld zijn op de Website en in het Cluborgaan J’adoube.

Privacyverklaring schaakvereniging Fianchetto 2e versie november 2018

                                                                                                              Pag. 1 van 2

Geen commercieel gebruik
De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites
De website van de Vereniging kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De Vereniging raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.
De advertenties op de website van de Vereniging kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreƫerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De Vereniging is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacy beleid
Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement op de Website van de Vereniging om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy beleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.
                                                                                                             Pag. 2 van 2
Privacyverklaring schaakvereniging Fianchetto 2e versie november 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten