Oliebollentoernooi een traditie

Het Oliebollentoernooi, een traditie

Over de ontstaansgeschiedenis van het Oliebollentoernooi lopen de meningen uiteen. In de beginjaren van de vereniging werd er in de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen niet of nauwelijks over gerept. Ook in het clubblad  is er van het toernooi aanvankelijk geen verslag gedaan. Van een verenigings-chroniqeur, die nauwgezet de gebeurtenissen boekstaaft, was er in die jaren nog geen sprake. Na het bestuderen van de archieven alsmede “interviews” met oudgedienden binnen de club, kan thans met enige zekerheid worden vastgesteld dat het eerste, voor iedereen toegankelijke, toernooi in december 1975 is gehouden. Daarvoor schijnt er, op initiatief van de toenmalige wedstrijdleider Gerard Rademakers, al een toernooi te zijn georganiseerd dat uitsluitend voor de leden van Groenoord toegankelijk was.
Het toernooi heeft zich in de loop van de jaren een grote populariteit verworven. De sleutel tot dit succes is dat de gezelligheid de boventoon voert.
De huidige accommodatie kan maximaal 80 schakers herbergen. Dit aantal is doorgaans reeds ver voor de datum waarop het toernooi verspeeld wordt, bereikt. Men komt van heinde en verre. Deelnemers uit Moerkapelle, Bergen op Zoom, Woerden, Leiden alsmede uit de wijde omtrek van Rotterdam melden zich jaarlijks bij de wedstrijdleiding aan. Spelers die reeds twaalf of meer keer aan het toernooi hebben meegedaan vormen geen uitzondering.
Het toernooi wordt jaarlijks op een datum, ‘s-avonds van 19.00 tot 24.00 uur, tussen de Kerst en Oudjaar georganiseerd. Eerst worden voorronden gehouden waarin men vijf of zes partijen van 6 minuten per persoon speelt. Daarna worden de deelnemers op grond van de geboekte resultaten ingedeeld voor de finale ronde. De winnaar van groep 1 mag zich winnaar van het Oliebollentoernooi noemen en ontvangt een fraaie bokaal. Voor de winnaars van de overige groepen zijn er prijzen in natura. Hetzelfde geldt voor de nummers twee en drie uit elke groep. Verder komt het inschrijfgeld ten goede aan alle deelnemers, in de vorm van oliebollen en snacks die de gehele avond door worden uitgeserveerd.


1 opmerking:

  1. Het oliebollentournooi was inderdaad ooit een intern tournooi, dat in mijn beginjaren als schaker vaak in de Rank werd gespeeld. De zo goed als blinde Jan Zwart, overigens een begenadigd schaker, verzorgde met zijn vrouw de oliebollen. Rond 1974 was er verjonging in het bestuur en werd met Jaap Rusch als voorzitter het clubblad 'De Matteklopper' opgericht (met die vierkantpuzzel van Frank Visbeen) en besloten het oliebollentoernooi openbaar te maken. De oudere garde vond het maar niets, maar het bleek een groot succes met jarenlang meer dan 100 deelnemers. Uiteindelijk werd het toernooi door alle leden omarmd en was de grootste criticaster zelfs jaren 'toernooidirecteur'.
    De eerste jaren was de sterke Rogier van Egmond, een speler van DD, maar wonend in Schiedam, de winnaar. Een andere oud winnaar is de meervoudig Nederland kampioen dammen Ron Heusdens.
    Gerard Rademaker, genoemd in het stukje hier boven, werd pas veel later lid van Groenoord. Hij was de zeer actieve WL van de RSB en heeft binnen de club de Mattenklopper naar een hogere standaard getild. Misschien is hij als WL extern een keer WL geweest van het oliebollentoernooi, maar toen was het Oliebollentoernooi al een 'instituut'.

    BeantwoordenVerwijderen