maandag 13 maart 2023

ZURE NEDERLAAG VOOR FIANCHETTO 2 IN DE KNSB

 Zaterdag 11 maart speelde Fianchetto 2 alweer de 7e ronde voor de KNSB-competitie tegen Krimpen a/d IJssel 4 en het werd een minimale nederlaag met een zeer bittere nasmaak...

 Marco kwam degelijk uit de opening maar de tegenstander deed weinig spectaculairs en zo was de eerst afgelopen partij een puntendeling, hoewel deze voor de einduitslag als een nederlaag telt (later meer...)

 Rens stond lange tijd zeer gedrukt .

De tegenstander had een groot pionnencentrum, maar de centrumopmars was voldoende aan banden gelegd. 

In een stelling met tegengestelde rokades was de witspeler al met de pionnen ver opgerukt op de lijnen bij de witte koning, terwijl een zwarte koningsaanval moeizaam van de grond kwam.

De witspeler overspeelde zijn hand en Rens benutte de verwaarloosde verdediging van de vijandelijke koningsstelling optimaal.

Hij zag zijn kans schoon om de zwakte van de zwarte velden rondom de witte koning met de dame en de gefianchetteerde loper op g7 (geheel in stijl met de verenigingsnaam) aan te vallen en zo ondekbaar mat af te dwingen.

 

Gilles trok ver in het middenspel een punt over de streep nadat hij al in een vroeger stadium van de partij in het voordeel was gekomen.

De tegenstander had een versplinterde pionstructuur.

De kwetsbare zwarte pionnen op b6 en d6 waren voor Gilles prima doelwitten en de binding van de zwarte stukken aan deze zwakten was uiteindelijk doorslaggevend.

Gilles erin slaagde lopers te ruilen, waarmee zwart een zeer belangrijke verdediger verloor en de zwarte stelling viel niet veel later uit elkaar.

Toch bleef het even opletten vanwege de tegendruk van meerdere vijandelijke stukken op de witte koningsstelling in combinatie met penningen op halfopen lijnen, maar Gilles smoorde eerst de zwarte aanvalskansen alvorens de zwaktes uit te buiten.

 Erik had een vrij statische partij, waarbij de witspeler vrij stukkenspel had en Erik twee kleine aandachtspunten: een inactieve zwarte loper en een enigszins gedrongen stelling - zonder zwaktes.

Erik slaagde er op tijd in een tegenactie in het centrum te ondernemen, waarmee er een flinke afruil plaatsvond en de stelling in balans was.

Al met al leek een remise een goede afspiegeling van het partijverloop.

Robbert kwam met zijn koning op een onveilig veld terecht buiten de pionketen.

De tegenstander kon hierdoor een betere stukkenstand realiseren, omdat de zwarte stukken de koning moesten behoeden voor binnendringers waardoor deze stukken passief kwamen te staan.

Het witte overwicht werd groter en de ingezette aanval sloeg door.

 Fred had in de opening wat tempi verloren en de kluit van zijn rondom het centrum geposteerde stukken en uitgestelde rokade bood de tegenstander de gelegenheid om met Lg4 het de witte koning lastig te maken.

Vanwege de dreigende ruil van de loper tegen het witte paard op f3, zou kort rokeren te riskant zijn, terwijl het wegspelen van het witte paard de ontwikkeling te veel zou hinderen.

Zodoende volgde de lange rokade, wat evenmin erg bevredigend was aangezien de witte c-pion al op de 3e rij stond en de andere stukken deze zwakte moesten compenseren.

Hiermee kwamen de witte stukken erg ongelukkig te staan. 

Vanwege een gebrek aan samenwerking binnen het witte kamp was het wachten op het moment dat zwart de partij naar zich toe zou trekken.

Inderdaad slaagde zwart erin materiaal buit te maken, wat in het eindspel werd verzilverd.

 Gerrit had een vrij open partij met kansen voor beide spelers.

In plaats van pion buit te maken in het middenspel, waar de tegenstander wat compensatie voor zou krijgen, besloot Gerrit de druk op de zwakke witte e- en a-pion te handhaven en behield zo een positioneel voordeel.

De keuze betaalde zich uit en in het vervolg won Gerrit een licht stuk.

Desondanks was de winstweg niet bepaald eenvoudig en vereiste het nauwkeurig spel van Gerrit om de voorsprong te verzilveren.

In het eindspel was manoeuvreren met de witte toren belangrijk om een goede samenwerking van de stukken te krijgen met de opgerukte witte pionnen, waarna de winst binnen was.

Vanwege een misverstand was de bezetting van Gerrit en Marco op de borden 6 en 7 tegengesteld aan de aan Krimpen overhandigde opstelling.

Laten we het erop houden dat dit voor Krimpen niet slecht uitkwam en later het besluit volgde om 2 reglementaire nederlagen te noteren voor Fianchetto op deze borden.

(Overigens is na naar aanleiding van een bij de competitieleider ingediend bezwaar besloten voor de teamuitslagen de genomen beslissing te handhaven, maar voor de individuele ratingverwerking wel van de uitslagen van de gespeelde partijen uit te gaan.)

Tot slot nog de laatst afgelopen partij - van Youri.

Na een uitval met zijn de dame in de opening vervolgde Youri met een onnauwkeurigheid, wat de tegenstander in het voordeel bracht.

De vlakke voorzetting van de zwartspeler zwakte het voordeel af en in het middenspel bleef de tegenstander volharden in de trage aanvalsopzet. 

Dankzij de dreiging van een opportunistische pionnenstorm besloot de tegenstander Youri zijn pionnen vast te leggen.

Youri slaagde erin de witveldige loper af te ruilen en hiermee de belangrijkste overgebleven verdediger van veld d5 uit te schakelen, waarna een van de opgerukte kwetsbare zwarte pionnen rondom het centrum met een tactiek buitgemaakt werd. 

Om het materieel voordeel te behouden moest een witte toren buitenspel gezet worden aan de rand.

Echter waren alle velden op de open d-lijn afdoende gedekt door de andere witte stukken en zodoende was de beheersing van deze open door zwart geen probleem, wat betekende dat er voor zwart geen mogelijk was om de tijdelijk betere stukkenstand te benutten.

Hierna konden de witte pionnen op de a-, b- en c-lijn oprukken met de steun van de dame, toren en loper na wat manoeuvreren met deze stukken en een tijdelijk pionoffer creeƫrde chaos in het zwarte kamp.

Herhaaldelijk vergemakkelijkten tactische wendingen de winstweg in het vervolg.

 Onderaan een overzicht van de resultaten.

 Youri Verlinde

Teamcaptain KNSB-Fianchetto 2

Uitslag

 


 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten