Historie

Historie ALGEMEEN
Geschiedenis SV Groenoord/Fianchetto
We schrijven eind zestiger jaren. Groenoord, een wijk-in-aanbouw in de gemeente Schiedam. Ene A.J. (Nol) de Groot, in die tijd wonende in deze nieuwbouwwijk, werd door de zojuist opgerichte wijkvereniging uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen voor het oprichten van een schaakclub.Foto: Jack van Raay 13-3 1973
In het toenmalige wijkblaadje "Groenoord-Akkoorden" werd een kleine annonce geplaatst waarin belangstellende schakers werden opgeroepen zich bij Nol te melden om hun hobby in clubverband te gaan beoefenen. Er reageerden elf personen.
Een "voorlopige oprichtingsbijeenkomst" vond plaats op 25 april 1968. Hans Schoonderwoerd werd voorzitter/penningmeester en W. Harms 1e secretaris. Aangezien een clubhuis ontbrak werd onderdak gevonden in de bouwkeet van de fa. Lagendijk welke gelegen was op de hoek Obrechtstraat/Johan Wagenaarstraat.
Van de Rotterdamse Schaakbond (RSB) werden borden, stukken en klokken gehuurd. Mevrouw De Groot (inderdaad echtgenote van) zorgde voor de koffie en de "Schaakvereniging Groenoord" kon van start.
Al gauw moest er vanwege de aanwas van nieuwe leden naar een nieuwe speelgelegenheid worden omgezien. Dit werd het Trefcentrum, een zaaltje van de Sint Martinuskerk aan de Willem Andriessenlaan. Ook in deze lokaliteit vertoefden de schakers slechts korte tijd. Op 23 december 1969 verhuisde men naar boerderij Landvreugd aan de Van Sweelincksingel, het vaste thuishonk van de vereniging tot op de dag van heden.
In de loop van de jaren is de s.v. Groenoord uitgegroeid tot een bloeiende vereniging. Anno 2003 telt de club 60 seniorleden en is daarmee binnen de RSB een middelgrote vereniging. Daarnaast is er vanaf begin tachtiger jaren een bescheiden doch enthousiaste jeugdafdeling binnen de vereniging actief.
kampioen 1971-1972
Sinds de oprichting van de vereniging in wordt er jaarlijks door diverse teams deel genomen aan de competitie van de RSB. Tot aan het seizoen 2003-2004 werd 19 maal een kampioenschap in de wacht gesleept. Het eerste team deed dat zes maal, evenals het 2e en het 3e team. Het 4e team werd eenmaal kampioen. Schaakgeschiedenis werd geschreven in het seizoen 1988-1989. Het eerste team promoveerde toen naar de 3e klasse van KNSB. Het team handhaafde zich in de landelijke competitie tot het seizoen 1998-1999 toen degradatie naar de Promotieklasse van de RSB volgde.
Het daaropvolgende seizoen werd direct weer naar de KNSB gepromoveerd. Dit maal bleef het verblijf tussen de "elite" slechts tot een seizoen beperkt. Vanaf 2001-2002 wordt weer in de Promotieklasse van de RSB geacteerd.
Zeer succesvol was ook het seizoen 1980-1981 toen namelijk de RSB-beker werd veroverd.
Op 17 april 1993 vierde Groenoord haar 25-jarig bestaan. Een rapidschaaktoernooi, lunch, receptie, koud buffet en feestavond maakten onderdeel uit van het programma.
Twee oud-voorzitters op het 25 jarig jubileum.
Al vele jaren geniet de vereniging landelijke bekendheid door het elk jaar organiseren van het zgn. Oliebollenschaaktoernooi. In 2014 vond de 40e editie van dit spektakel plaats.
Na de fusie met sv-Unilever (in 2011) wordt de clubnaam sv-Fianhetto. En na de fusie met cc-Chess (ex HVO en Shell in 2012) wordt de officiële clubnaam cc-Fianchett0.
Het cluborgaan J'Adoube (voorheen "De Mattenklopper"), inmiddels toe aan de 45e jaargang (12e jaargang als J'Adoube), alsmede de website van Fianchetto (voorheen Groenoord), tot slot, hebben een vaste plaats veroverd binnen de vereniging.

Historie deel 1

 Al enige tijd bestond bij de redactie het idee om de geschiedenis van Fianchetto en haar voorlopers  Groenoord, Unilever, CHESS,  Shell en H.V.O. in een aantal facetten te belichten. Het probleem zat hem in de wijze van aanpak; gaan we alle verenigingen vanaf de oprichting beschrijven  of pakken we gewoon “stukjes historie”. We hebben gekozen voor de laatste aanpak waarbij we zeker in de nabije toekomst nog wat “oudere” leden zullen gaan raadplegen.

Het is algemeen bekend dat we inmiddels een hoop fusies in onze regio hebben meegemaakt. Na de enorme terugval van H.V.O. en de daaropvolgende fusie met  Shell beleefde CHESS nog een korte relatieve opmars. Ook Groenoord moest na een prima periode ( 10 jaar KNSB ) een stapje terug doen. Een logische stap volgde door de fusie met Unilever. De nieuwbakken club ging als Fianchetto door en de leden van CHESS sloten een jaar later ook aan.

Als eerste terugblik leek het ons een aardig idee om de prestaties van alle 1e teams van voornoemde verenigingen eens in beeld te brengen. Daartoe hebben we de RSB-website geraadpleegd die vanaf 1969 de eindstanden heeft gepubliceerd. Ondergetekende heeft alle jaargangen doorgeworsteld en de zo verkregen informatie doorgespeeld naar Frans van Stijn die met zijn computervaardigheid e.e.a. heeft gevisualiseerd in een fraaie grafiek.

Frans leverde vanuit zijn Unilever-verleden nog enig commentaar; “Over Unilever kan ik vertellen dat voor 1969 Unilever 1 heel lang in de 1e klasse RSB heeft gespeeld. Ik kan me nog goed herinneren dat de oude garde van toen het heel jammer vond dat de 1e klasse niet meer werd bereikt in de zeventiger jaren. Het enige jaar na 1969 dat Unilever in de 1e klasse speelde zat ik aan bord 1, waar ik als kop van Jut fungeerde tegen andere 1e teams uit een of ander dorp. Wel hadden we soms het geluk dat een sterke ( buitenlandse ) schaker enige tijd bij Unilever in deze omgeving werkzaam was. Hem werd dan  verzocht om lid te worden en aan bord 1 te spelen “.

 

In de archieven van H.V.O. vond ik nog een alleraardigst stuk. De eindstanden van de interne competitie 1966-1967.  Opvallende namen in de kampioensgroep zijn de ons bekende John Akkermans, Bas van Driel en Kees Sio. Rond die tijd had H.V.O. zo’n  zeventig leden.Van die groep zijn buiten de bovenstaanden alleen Cas en Piet  Sodderland nu nog actief.  Ook Johan van der Griend speelt nog steeds maar bij een andere vereniging.( Dordrecht )  Gilles Deegeling was ook korte tijd lid van H.V.O.

Uit het omvangrijke partijenarchief van Kees Sio pikken we er twee uit. 

Kees Sio – Bas van Driel ; H.V.O. -competitie 19-09-1966

1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 g6 4.e4 Lg7 5.Le2 0-0 6.f4 Pbd7 7.e5 Pe8 8.Le3 b6 9. Lf3 Tb8 10.Pb5 Lb7 11.Pxa7 Ta8 12.Pc6 Lxc6 13.Lxc6 Ta7 14.Pe2 Pb8 15.Lf3 c6 16.Pc3 Dc8 17.0-0 Pc7 18.Db3 Da6 19.Le2 Da5 20.Ld2 Pe6 21.Le3 Pc7 22.Tad1 Td8 23.a3 d5 24.cxd5 Pxd5 25.Pxd5 cxd5 26.Ld2 Da4 27.Dxb6 1-0  

John Akkermans – Kees Sio ; H.V.O.-competitie 26-09-1966  

1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Pd7 4.d3 Le7 5.0-0 c6 6.Pc3 b5 7.Lb3 Pgf6 8.a3 0-0 9.Lg5 Pc5 10.La2 Pe6 11.Ld2 Pc7 12.d4 Pd7 13.dxe5 dxe5 14.Le3 Lf6 15. Dd6 Lb7 16.Tad1 Pd5 ?? 17.Pxd5  (direct 17. exd5 betekent  Dameverlies 17. ...Le7)  cxd5 18.Txd5 Lxd5 19.Lxd5 Pb6 20.Dxd8 Taxd8 21.Lxb6 axb6 22.c3 Td6 23.Td1 Tfd8 24.Kf1 Kf8 25.Td2 g6 26.Ke2 Lg7 27.Pe1 Ke7 28.f3 f5 29.Kd3 Lh6 30.Te2 Tc8   31.Kc2 fxe4 32.fxe4 Tf8 33.Kb3 Tdf6 34.Pd3 Kd6 35.Kb4 Tf1 36.Kxb5 Td1 37.Pe1 Td2 38.Txd2 Lxd2 39.Pf3 Le3 40.b4 g5 41.h3 h5 42.c4 Tb8 43.a4 Tc8 44.a5 bxa5  45.Kxa5 Tc7 46.c5+ Lxc5 47.bxc5  Txc5+ 48.Kb4 g4?? 49.hxg4 hxg4 50.Pxe5! Tc2 51.Pc4+ Ke7 en na 52. e5 ....     1-0

Aan het eind van dat seizoen vertrok Kees bij H.V.O. en werd in 1989 lid van  Groenoord.                                                   Door:     Piet Sodderland

 
1      6.Pc7-d5?? Pd7-d6 is +3,5 punt                     48. …g4 ?? Tc2 houdt rem

  HISTORIE  deel 2 


Wij nemen een duik in de geschiedenis. Het is 1999 en schaakvereniging Groenoord heeft net een desastreus wedstrijdseizoen achter de rug. Met hernieuw élan en vol enthousiasme werden liefst 6 teams ingeschreven voor de R.S.B.-competitie 99/00. De teams 5 en 6 bestonden uit 6 spelers.

Bij de opening van het seizoen werd op de Algemene Ledenvergadering al min of meer gespeculeerd op minstens twee kampioenschappen. Het 1e team had immers een ijzersterke bezetting en zou niet misstaan in de huidige 3e klasse KNSB.

1.    John van Baarle            2275            Dit team was veruit favoriet in

2.    Cor de Zwart                2036            de Promotieklasse  en alle teams

3.    Hans Uitenbroek          2070            werden dan ook weggezet met 

4.    Kees v.d. Weyden        2031            ruime cijfers, alleen tegen Shah

5.    Arie Verschoor             2009            Mata werd een puntje gemorst.

6.    Erik Smeekes                1914            De eerdergenoemde doelstelling

7.    Jos v.d. Dool                 1904            was dus al voor de helft bereikt.

8.    Jaco van Leeuwen        1830            Kees Sio was Teamcaptain

Topscorer werd John van Baarle met 6,5-7, gevolgd door Cor de Zwart met 6-7, Arie Verschoor ( 5-7 ) , Erik Smeekes ( 4,5-6 ) en Hans Uitenbroek en Jos van den Dool (beiden met 4,5-7)

Groenoord 2 kwam uit in de 2e klasse C en had nou ook niet een zwakke bezetting ( gem. ELO-rating 1789 ). Jammer was wel dat 3 spelers van dit team maar 3 keer speelden en nog belabberd ook. Kees van Toor haalde een halfje uit 3, Aad Visser verloor zelfs 3 maal en Aad Juyn kwam tot 1 punt. En toch werd dit team ook kampioen, hoe kan dat?  

Welnu, de rest van het basisteam presteerde wel naar behoren. Kees Sio scoorde zelfs 6,5-7 met een TPR van 2190 ! gevolgd door Jaco van Beest met 5-7. Ben Riksen, Nol de Groot en teamleider Wim van Mullem behaalden allen 4-7 en de noodzakelijke invalbeurten kwamen tot 8-12. Deze belangrijke extra punten kwamen vooral van Alexander Breugem ( 2,5-3 ), Peter Nederhand ( 2-3 ), Ad de Veld ( 1-1 ), Piet Soddderland ( 1-1 ) en Bart van der Sloot ( 1-2 ).

Kampioenskandidaat de IJssel 1 speelde in de laatste ronde gelijk tegen Nieuwerkerk 2 en dat gaf ons team net dat ene matchpunt voorsprong in de eindklassering. Het 2e team ook kampioen en de doelstelling was dus al gehaald, maar......

Er waren natuurlijk nog 4 potentiële kandidaten voor een titel. Het 3e team speelde in de 2e klasse B en startte voortvarend met 5 M.P. uit 4 wedstrijden maar tegen de beide koplopers Sliedrecht 2 en De Zwarte Pion 1 werd nipt tweemaal met 3,5-4,5 verloren en derhalve een plek in de middenmoot.  

Het team van captain Bart v.d. Sloot bestond verder uit Peter Nederhand, Ad de Veld, Alex van Embden, Cees Verhagen, Eric Gunnewegh en de jeugdtalenten Jorie Versmissen en Alexander Breugem. Voorwaar een kwalitatief sterk gezelschap.

En dan het 4e team onder leiding van Piet Sodderland. Na vier wedstrijden 8 matchpunten in klasse 3F, een ongekende weelde. En dan volgt een knullige nederlaag tegen NRSG. W.St. 3. Nog geen man overboord omdat bij het ingaan van de 6e ronde 4 teams gelijk boven aan stonden. De eerste concurrent ( W.S.V. 2 ) versloegen we maar CHESS 2 en NRSG. W.St. 3, de andere kandidaten, wonnen ook.

Het toeval wilde dat juist deze twee in de laatste ronde elkaar troffen. Wij speelden in die laatste ronde tegen Schiebroek W.Reg.4 en wonnen moeiteloos via zeges van Gilles Deegeling, Johan Knijff, Frans Wensing en invaller Cas Sodderland, aangevuld met remises van Piet Sodderland, Nico van der Wallen en Hans Schaeben. Alleen Frits Kandelin verloor.

De grootste favoriet voor de titel, CHESS 2, verloor verrassend van NRSG. W.St. 3 en dankzij een betere bordscore werd Groenoord 4 zomaar kampioen en bereikte zodoende een historische prestatie. Nooit eerder was een 4e team gepromoveerd naar de 2e klasse RSB.  Johan Knijff werd topscorer met 5,5-7, gevolgd door Piet Sodderland en Gilles Deegeling met 4,5-7.  Frans Wensing haalde 4-5 en Nico van der Wallen 4-6. Hans Schaeben en Frits Kandelin scoorden 3-6 en André van Mastrigt 2-4. Invallers waren Cas Sodderland en Serge Fedorin 2x 1,5-3.

Zo, dat zijn dan 3 kampioenschappen met 4 teams. En dan hebben we nog Groenoord 5 en 6.

 Cas Sodderland leidde het gezellige 5e team in klasse 4C naar 6 matchpunten en een 6e plek in de eindrangschikking. Zeer opvallend was de score van Gerrit van Toor. Hij scoorde 100% met 7-7. Cas haalde zelf 3,5 -7 en de rest van het team haalde slechts 50 % of minder.

Het seniorenteam van Groenoord 6 speelde onder supervisie van Martien Buckers in de 4e kl. B en behaalde een eervolle 2e plaats met 8 matchpunten uit 5 wedstrijden en dwong daarmee extra promotie af. Zijn medespelers waren Henk Meyer, Ries van Soest, Ben Raaphorst, Gerard van Roon en Bart Hofmeester. Koos Valkenburg was topscorer met 3,5 -4

Onnodig te vermelden dat het seizoen 1999-2000 het succesvolste in de geschiedenis van Groenoord is geweest.

Piet Sodderland


Geen opmerkingen:

Een reactie posten