vrijdag 26 april 2024

RSB: Fianchetto 2 verliest nipt uit tegen Erasmus 3

 

Erasmus wederom plaaggeest voor Fianchetto

Wederom heeft de uitwedstrijd tegen Erasmus 3 voor Fianchetto 2 weinig goeds gebracht.

Vorig seizoen is de wedstrijd niet gespeeld door een dubbele boeking van de speelzaal en donderdag 25 april leverde het een 4,5-3,5 nederlaag op. 

De avond begon nog 'goed': het thuisteam was niet compleet en het gat op bord 5 betekende voor Youri een avond de andere partijen volgen en na het verstrijken van één uur een reglementair punt. Vandaar het verslag van andere hand ditmaal.

Rens zijn stukken kwamen te laat op de goeie velden om onder de witte druk uit te komen in de opening. In een Franse doorschuifvariant verhinderde de zwarte loper op f5 de bevrijdende en thematische opzet met Pg8-e7-f5, waarmee de koningsvleugel niet ontwikkeld kon worden. Door ruil van de c-pionnen was lang rokeren verre van zaligmakend en zodoende bleef de zwarte koning te lang in het midden wachten op de witte stukken. De verzwakking b6 was min of meer gedwongen om Pc5 te verhinderen, doordat het op e7 vaststaande zwarte paard de ruil van Lf8 tegen een wit paard onmogelijk maakte. Wit infiltreerde en de lange rokade kwam voor Rens te laat door druk op de open c-lijn, wat groot materiaalverlies betekende.

Bij Ben was er een evenwichtig middenspel ontstaan na een vlotte ruil van de lichte stukken. De volgende ruil van de dames maakte het voor Ben mogelijk door te stoten met zijn sterke verbonden pionnen op het midden van het bord. De frontsoldaten hielden de torens van de tegenstander goed bezig met hun door de eigen torens ondersteunde opmars. Het positionele voordeel voor Ben viel aardig weg nadat de tegenstander de gelegenheid had om zijn koning naar het strijdtoneel te bewegen.

Ruil van pionnen en 1 set torens volgde, waarna Ben nog een klein voordeeltje had van een verre vrijpion en een remise werd overeengekomen. Toegegeven, een punt binnenslepen was geen koud kunstje. Echter, de tegenstander had zeker geen winstkansen, dus nog even proberen leek de moeite waard. Zeker aangezien de stand op de overige borden over het algemeen niet heel rooskleurig was.

 Bij Cenk was de tot stand gekomen remise een logisch gevolg van een moeizaam op gang komende partij. De tegenstander had een 'dooie' loper op c8 en dat leverde Cenk een ontwikkelingsvoorsprong op in de opening. Dit uitbuiten kon niet zonder risico: de door Cenk op e4 geplaatste pion zou bij het voor de hand liggende openen van de stelling enigszins kwetsbaar zijn geworden, hoewel de tegenstander door weinig activiteit de pion zeker niet onder zware druk had kunnen zetten. Cenk zag van dit plan af en een gesloten middenspel volgde en resulteerde in een even remiseachtig eindspel.

 Kees liet de kaas niet van zijn brood eten en gooide in de opening vrijwel alle pionnen naar voren. De tegenstander had besloten zijn stelling compact te houden en met alle stukken op de drie onderste rijen te blijven afwachten en liet Kees komen. Het verder oprukken van de frontsoldaten van Kees werd beantwoord met het dichtschuiven van diverse lijnen. Een doorbraak op de a-lijn was de meest praktische manier om leven in de brouwerij te krijgen. De tegenstander was Kees voor bij het opvoeren van de druk op de a-lijn, waarna Kees zijn heil zocht op de koningsvleugel en met een mooi schijnoffer op f7 een kwaliteit buit maakte. De druk op de verzwakte koningsstelling en onder vuur liggende zwarte centrum was dermate hoog dat de aanval alleen gestuit kon worden door het weggeven van materiaal. De zwartspeler had wat compensatie met het loperpaar en één sterke loper, hetgeen Kees deed besluiten de punten te delen ondanks dat de koning van de tegenstander op de tocht stond en een van de zwarte lopers moest worden opgeofferd ter bescherming van de zwarte vorst.

 Bij Fred waren de rollen omgedraaid: de tegenstander ging voortvarend aan de wandel met pionnen op de damevleugel (a4, b4, c4 én d4 was gespeeld) en hoewel Fred geen zwaktes had en principieel had ontwikkeld, was het wachten totdat de eerste scheuren in de zwarte verdediging zouden komen. Fred wachtte te lang met een tegenactie in het centrum of op de damevleugel om zo de witte opmars te beteugelen. De witte pionnen verdrongen de goed opgestelde zwarte stukken, waarna er een wit paard binnen kon dringen op d6. Deze 'octopus' kon niet worden uitgeschakeld en de zwarte stukken werkten vervolgens niet meer goed samen. Wit kon naar hartenlust een koningsaanval opzetten nu de zwarte stukken op de damevleugel buitenspel stonden. Fred zocht naar tegenkansen, hield nog knap lang stand en slaagde erin wat tegendruk te creëren, maar de tegenaanval ontbrak aan stootkracht en de stelling was niet meer te houden.

 Tussendoor was Ad erin geslaagd een gelijk opgaande partij om te zetten in winst - waar heb je anders topscoorders voor. Een onhandige openingsopzet van wit bood Ad de kans e5 te spelen met tempo en tegelijk een sterk pionnencentrum op te bouwen.

De tegenstander kwam snel met een tegenactie in het centrum en Ad besloot zijn pionnen door te schuiven. Een snelle afwikkeling naar een midden- dan wel eindspel met een klein plusje zat er niet in en de stelling kwam weer in evenwicht. De vooruitgeschoven zwarte pion vormde geen bedreiging voor de witte stelling. Gezien de ongunstige ontwikkelingen op de overige borden bleef Ad op zoek naar de winst en zoals het een teamcaptain beaamt gaf hij het goede voorbeeld.

 Met een 3,5-3,5 tussenstand zou de beslissing op bord 1 vallen. Hoewel de vermakelijke partij geen verliezer verdiende, was Guido de ongelukkige. Met een kleine ontwikkelingsvoorsprong op zak besloot Guido lang te rokeren, waarmee het verschil in ontwikkeling verder werd vergoot. Hiermee was er een stelling met tegengestelde rokades op het bord gekomen. Guido had weliswaar het voordeel had van actiever opgestelde stukken, maar de zwarte koning stond veilig achter een standaard pionnenschild terwijl de er al een bres in de witte rokadestelling. De gekozen lange rokade opzet van Guido was moedig, maar objectief gezien (waarschijnlijk) niet de beste: een eenvoudige/saaiere opzet met een korte rokade en het uitmelken van het licht positionele voordeel leek meer voor de hand te liggen. Terug naar de partij: beide spelers hadden een pionnenstorm gestart en het overwicht aan activiteit gaf de indruk dat Guido eerder zou zijn. Maar de kwetsbaardere stand van de witte koning maakte voor zwart meer goed dan gedacht en een toreneindspel met een kleine materiële achterstand voor Guido volgde, maar een remise leek haalbaar. Guido had compensatie met een ver opgerukte vrijpion. Hij besloot voor de winst te gaan in plaats van de gevaarlijkste vrijpion van de tegenstander te ruilen tegen de eigen dreigende pion. Remise leek dan een logisch gevolg vanwege een (praktisch nagenoeg) niet te verzilveren dubbelpion.

 De nipte nederlaag heeft voor het team geen gevolgen voor promotie dan wel degradatie.

Voor aanvang van de ronde stond het team al vastgeroest in de subtop van de poule en een plaats in de middenmoot staat met het 4,5-3,5 verlies met 1 speelronde te gaan al vast.

Op donderdag 30 mei heeft het team nog de kans het RSB-seizoen nog positief af te sluiten thuis tegen Onemisus 2.

 Youri Verlinde

         Erasmus 3
Rating
Rating
Zuurmond, A.C. (Arjen)1847Blankenstein, G. (Guido)19511 - 0
Brobbel, J.J.W. (Hans)1754Riksen, B. (Ben)1838½ - ½
Verhoef, E.R. (Emil)1760Ergen, C. (Cenk)1821½ - ½
Neef de, K. (Karel)1687Veld de, A.T.G.P. (Ad)18050 - 1
NO0Verlinde, Y. (Youri)17920R - 1R
Boer, G.M. (Gerrit)1734Velden van der, R. (Rens)17131 - 0
Mihailescu, L. (Lucian)1722Sio, C.F.H. (Kees)1845½ - ½
As van, C.J. (Cor)1769Gent van, F. (Fred)17331 - 0
Gemiddelde Rating:1753Gemiddelde Rating:18124½-3½

 


 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten